1. Продукти по видове
  2. Продукти според повода
  3. Допълнителни дейности
  4. Технологии
  5. За нас
  6. Контакти

Матрично пресоване

Матричното пресоване се използва за производство на медали, монети, значки и други продукти по индивидуален дизайн. 

Изработва се матрица, с чиято помощ на следващ етап, чрез пресоване, се получават готовите изделия. Възможно е
оцветяване с твърд емайл.

Матрично пресоване

Особености на матричното пресоване:

  • по-голям тираж с еднакъв дизайн, за да бъде разпределена цената на матрицата върху повече изделия, с цел получаване на приемлива цена
  • векторен файл за изработка
  • достатъчно дълъг срок за изработка (30-40 дни)