1. Продукти по видове
  2. Продукти според повода
  3. Допълнителни дейности
  4. Технологии
  5. За нас
  6. Контакти

Наградни купи

Луксозните купи се характеризи- рат с метални чаши с дръжки и луксозни основи.

Стандартните купи са с метални или стъклени ча- ши и мраморни основи. Подходя- щи са за масови прояви.

Kупите са мраморни основи и са с по-различ- на и нестандартна визия. Подхдящи са за награжда- ване на деца.

Вместо с чаши купите са със статуетки. Подхо- дящи са всички продукти от раздел фигурки.

Купи XXL

Купите в раздел XXL са най-луксозният клас. Те са бутикови, с голям размер, а част от тях са и посребрени. Цените им започват от 100 лв. Подходящи са за големи и важни събития, при които наградите трябва да впечатляват.