1. Продукти по видове
  2. Продукти според повода
  3. Допълнителни дейности
  4. Технологии
  5. За нас
  6. Контакти

Сублимационен печат

Сублимационен печат – този вид печат се характеризира с ярки цветове с добро качество. Необходимо е артикулът, който ще се печати да има полиестерно покритие. Сублимацията се получава, когато мастилото влезе в контакт със полиестерното покритие под натиск и висока температура (с термопреса).

Особености на сублимационния печат:

  • мастилото влиза в дълбочина през повърхността, което не позволява повърхностно изтриване 
  • няма релеф
  • липсва бял цвят
  • наличие на специално полиестерно покритие
  • няма специални изисквания за подадения файл за печат